Verantwoord Mesttransportrealtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Organisaties

Eerder dit jaar is de internetconsultatie over aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - Ubm) geweest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) hebben gezamenlijk de kansen verkend die real time elektronische registratie van mesttransporten mogelijk maakt. Samen zijn we in de dialoogsessies nagaan wat er nodig is om dit in de praktijk te laten werken.

 • Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Lees meer over Rijksoverheid

 • Nederland telt ruim 3000 bedrijven die actief zijn in groen, grond en infra. Bij deze cumelabedrijven werken circa 30.000 betrokken vakmensen. Wij zijn de brancheorganisatie voor deze ondernemers en ondersteunen ze in de breedste zin van het woord. Lees meer over Cumela

 • POV

  Bericht POV bekijken

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector. POV zet zich in voor ketensamenwerking, betere verdienmodellen en het versterken van de marktpositie van de leden. Lees meer over POV

 • Als bank zijn we ooit opgericht door boeren en sindsdien zijn we altijd een Food & Agri bank gebleven. Daarom dragen we graag ons steentje bij aan genoeg gezond voedsel voor iedereen. Lees meer over Rabobank

 • TLN

  Bericht TLN bekijken

  Transport en Logistiek Nederland (TLN) staat voor efficiƫnte en betrouwbare logistiek. Elektronische gegevensuitwisseling helpt daar bij. Lees meer over TLN

 • LTO Nederland is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB en vertegenwoordigt samen ruim 35.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Lees meer over LTO Nederland

Cookie-instellingen